platanus_x_hispanica_-_harrachpark.jpg

Platane
Platane